Trang chính
Trang chủ Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Văn bản EMAIL
Tin tức » Kế hoạch 26.04.2018 22:20
 
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2011
09.09.2011 07:43

Số : 59/KH.GD&ĐT       Mỹ Xuyên, ngày 01  tháng 9  năm 2011. 

 

               KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2011.  

A.Công tác trọng tâm :

- Tích cực tuyên truyền vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" và thực hiện "Tháng khuyến học" đảm bảo huy động hết số trẻ trong độ tuổi ra lớp.

- Tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt chủ điểm nhân kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh 2/9 và thực hiện "Tháng an toàn giao thông năm 2011".

- Xây dựng, triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác năm học 2011-2012 của các cấp học.

B.Hoạt động cụ thể:

   I. Nghip v :

1/- Các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục "Tháng an toàn giao thông" "Tháng khuyến học" và sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2011).

2/- Thực hiện chương trình giảng dạy tuần thứ 3 (Từ ngày 05/9/2011). Riêng cấp học Mầm non thực hiện tuần thứ 1.

3/- Từng trường học xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, chương trình công tác năm học 2011- 2012 và quản lý chỉ đạo hồ sơ sổ sách của trường, giáo viên theo qui định điều lệ nhà trường.

4/- Thực hiện thanh thêm tiết, giờ của học kỳ 1 năm học 2011-2012 là : (THCS = 19 tuần; Tiểu học = 18 tuần).

          - Tháng 8/2011      =       2 tuần (Tính từ ngày 22/8/2011)

          - Tháng 9/2011      =       4 tuần

          - Tháng 10/2011    =       4 tuần

          - Tháng 11/2011    =       5 tuần

          - Tháng 12/2011    =       4 tuần (Riêng Tiểu học thực hiện = 3 tuần).

* Cấp học Mầm non thực hiện theo kế hoạch số 56/KH.GD & ĐT, ngày 29/8/2011 của Phòng GD & ĐT huyện.

5/- Các trường MN, MG báo cáo tổ chuyên môn, mạng lưới phân công đầu năm, nộp các biểu mẫu về phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi ngày 12/9/2011 (Hạn cuối).

6/- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non.

         . Thời gian : Lúc 7g30'' ngày 13, 14/9/2011.

          . Đối tượng : Tất cả các đ/c tổ trưởng chuyên môn các đơn vị.

          . Địa điểm : Hội trường Phòng GD & ĐT.

7/- Tổ chức hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học mầm non, triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi huyện Mỹ Xuyên, giai đoạn 2010-2015;

          . Thời gian : Lúc 7g30'' ngày 20/9/2011 (Cả ngày).

          . Đối tượng : Tất cả các đ/c hiệu trưởng trường MN, MG ....

          . Địa điểm : Hội trường Phòng GD & ĐT.

8/- Kiểm tra tình hình huy động trẻ đến trường của các đơn vị.

9/- Chỉ đạo các trường cân, đo trẻ đầu năm và nộp về Phòng GD & ĐT, hạn cuối ngày 27/9/2011.

10/- Các trường tiểu học báo cáo bảng phân công, phân nhiệm CB-GV-NV và mạng lưới tổ chuyên môn; báo cáo trường lớp, GV, HS theo điểm trường năm học 2011-2012. Nộp ngày 09/9/2011 (Đ/c Dần nhận).

11/- Họp chuyên môn Tiểu học vào lúc 7g30'' ngày 09/9/2011 tại hội trường Phòng GD & ĐT. Đối tượng dự : Tất cả CBQL các đơn vị.

12/- Tổ chức kiểm tra trường đạt chuẩn Tiểu học Thạnh Quới 3 vào lúc 7g30'' ngày 29/9/2011.

13/- Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh đầu năm vào tuần lễ thứ 3 (Từ ngày 06-09/9/2011) môn Tiếng Việt và Toán từ khối 2 đến khối 5 (Trường tự ra đề); Nộp báo cáo vào ngày 13/9/2011 (Đ/c Dần nhận).

14/- Các trường tiểu học triển khai đại trà các chuyên đề đã được tập huấn trong hè 2011.

15/- Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dạy học bằng đàn Piano kỹ thuật số tại hội trường Phòng GD & ĐT, từ ngày 21đến 23/9/2011 (Có thư mời riêng).

16/- Tổng hợp báo cáo  số liệu tiểu học đầu năm học 2011-2012 (Mẫu gởi các trường sau).

17/- Báo cáo số liệu trường lớp, GV, HS Khmer đầu năm học 2011-2012 đối với các trường tiểu học, THCS có dạy tiếng-chữ Khmer.

18/- Các trường THCS báo cáo số lớp, HS, phân công giảng dạy, tổ chuyên môn hạn cuối ngày 12/9/2011 (Đ/c Mẫn nhận). Chú ý số liệu báo cáo là số liệu chính xác nhất được sử dụng trong suốt năm học và lập theo mẫu thống nhất đã gởi.

19/- Các trường THCS dự thảo kế hoạch năm học 2011-2012 để thông qua hội nghị CB-VC và báo cáo về Phòng GD & ĐT bản chính (2 bản).

20/- Các trường THCS tổ chức khảo sát chất lượng các môn học từ ngày 12-16/9/2011 (Trường tự ra đề).

21/- Họp chuyên môn THCS lúc 7 giờ 30 phút ngày 16/9/2011 tại hội trường Phòng GD & ĐT. Thành phần dự : Hiệu trưởng & P.Hiệu trưởng.

22/- Các trường THCS, THSP, DTNT và THPT VNC thành lập đội tuyển dự thi "Văn hay chữ tốt" cấp huyện lần 7. Báo cáo danh sách đội tuyển về Phòng GD & ĐT, hạn cuối 28/9/2011. Mỗi đội gồm 4 học sinh (Đ/c Mẫn nhận).

23/- Các trường THCS, THSP, DTNT và THPT VNC triển khai giảng dạy giải toán trên máy tính cầm tay để chuẩn bị dự thi cấp huyện (Sử dụng máy Casio fx-500 MS;  fx-500 MS; fx-570 MS; fx-570 ES; Vinacal VN-500 MS; VN-570 MS)

24/- Tổng kết thanh tra năm học 2010-2011 và triển khai kế hoạch thanh tra năm học 2011-2012 lúc 7giờ 30 phút ngày 24/9/2011 tại hội trường Phòng GD & ĐT. Thành phần dự : Hiệu trưởng và cộng tác viên thanh tra.

25/- Tổng hợp kinh phí khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2010-2011, đề nghị UBND huyện xét duyệt.

26/- Triển khai thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc thiếu nhi cho các đơn vị trường.

27/- Chỉ đạo các trường TH,THCS: Các xã, thị trấn hoàn thành công tác tự kiểm tra PCGD năm 2011, hạn cuối 20/9/2011.

+ Tiểu học thực hiện công văn số 1528/SGD-ĐT ngày 05/8/2011 của Sở GD-ĐT.

+ THCS thực hiện công văn số 1543/SGD-ĐT ngày 08/8/2011 của Sở GD-ĐT.

          28/- Chỉ đạo các trường THCS thực hiện công văn số 1541/SGD-ĐT ngày 08/8/2011 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn mở lớp, nhận học viên học chương trình GDTX cấp THCS năm học 2011-2012.

29/- Họp hiệu trưởng tháng 10/2011 vào lúc 7g30'' ngày 19/9/2011 tại hội trường Phòng GD & ĐT.  

   II. Tổng hợp HCQT :

1/- Các đơn vị báo cáo GV, NV mới nhận việc (Bao gồm GV nơi khác chuyển về).

2/- Hướng dẫn các đơn vị có nhận GV, NV mới lập hồ sơ hợp đồng thử việc theo thông tư số 10/TT của Bộ Nội vụ.

3/-  Các đơn vị báo cáo danh sách cán bộ tại thời điểm tháng 9/2011.

4/-  Các đơn vị có nhận GV, NV mới hướng dẫn lập hồ sơ : Phiếu thông tin nhân sự, lý lịch 2c và thu nhận văn bằng chứng chỉ nộp về bộ phận tổ chức cán bộ.

5/- Chỉ đạo các trường tiếp tục cập nhật dữ liệu P.EMIS, hạn cuối nộp ngày 15/9/2011 (Đ/c Châu nhận).

6/- Duyệt mạng lưới biên chế CB, GV, NV năm học 2011-2012.

7/-Thu nhận hồ sơ hết hạn thử việc của các GV, NV ra trường tháng 9/2010.

8/- Các đơn vị mầm non, mẫu giáo còn thiếu GV tiến hành làm thủ tục hợp đồng giảng dạy (Bên A, bên B).

          9/- "Ngày pháp luật" tháng 9/2011 : Các trường triển khai cho toàn thể CB, GV, NV Nghị định số 40/2011/NĐ-CP, ngày 08/6/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/ NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Ngày 15/9/2011, các trường MN, MG, TH và THCS báo cáo kết quả triển khai "Ngày pháp luật" các tháng 7, 8 và 9/2011 (Đã gởi email mẫu cho trường) gởi Phòng GD & ĐT huyện (Đ/c Châu nhận).

          10/- Tổng hợp báo cáo số liệu đầu năm học 2011-2012 nộp về Sở GD-ĐT.

11/- Lập báo cáo dự trù kinh phí quí 4/2011 (Hạn cuối 12/9/2011).

12/- Lập báo cáo dự trù kinh phí lương giáo viên,  nhân viên mới.

13/- Báo cáo quyết toán quỹ học phí năm 2011.

14/- Tổng hợp danh sách học sinh miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (Theo NĐ 49 và TT 29).

15/- Nhận kinh phí bổ sung thực hiện trợ cấp khó khăn theo quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

16/- Quyết toán danh sách học sinh nhận tập đợt 1 năm 2011.

17/- Quyết toán kinh phí mua công cụ dụng cụ cho bếp ăn bán trú MG Hòa Tú 1.

18/- Các đơn vị mẫu giáo tổng hợp báo cáo chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT của Bộ GD & ĐT và Bộ Tài chánh.

19/- Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 9/2011 gởi về Sở GD-ĐT Sóc Trăng, Văn phòng Huyện ủy Mỹ Xuyên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện. 

   III. Công đoàn giáo dục huyện :

          1- CĐCS tham gia tổ chức Lễ, Hội khai giảng năm học 2011-2012. Phát động thi đua "Hai tốt" và thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

          2- Tất cả các CĐCS trực thuộc nhận kinh phí công đoàn quý 3/2011 tại Phòng GD&ĐT vào ngày 08/9/2011 ( liên hệ đ/c Nguyễn Thị Bích Loan nhận ).

          3- Họp Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục huyện vào ngày 09/9/2011 tại Phòng GD&ĐT ( lúc 13 giờ 30 phút ).

          4- Tổ chức họp Ban chấp hành CĐGD huyện vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15/9/2011 tại hội trường Phòng GD&ĐT (làm việc 01 buổi). Thông qua nội dung dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2010-2011 và phương hướng hoạt động CĐGD huyện năm học 2011-2012.

         5- Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn giáo dục huyện năm học 2010-2011 và triển khai chương trình hành động năm học 2011-2012.

       + Thời gian, địa điểm: Từ 07 giờ 30 phút ngày 30/9/2011, tại hội trường Phòng GD&ĐT.

       + Đối tượng: Ủy viên BCH, UV.UBKT Công đoàn giáo dục huyện, Chủ tịch CĐCS cơ quan, đơn vị trường trực thuộc.

         6- CĐCS trường phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức (thời gian từ 26/9 đến 01/10/2011). Đề nghị CĐCS khi tổ chức xong nộp biên bản tổ chức Hội nghị về CĐGD huyện (Đ/c Bích Loan nhận).

          7- Quyết toán kinh phí CĐCS quí III/2011 vào ngày 23/9/2011 tại Phòng GD & ĐT (Đ/c Châu Anh Kiệt nhận).  

           8- Các CĐCS báo cáo số liệu thống kê công đoàn đầu năm học 2011-2012 (theo mẫu) cho các đ/c UV.BCH Công đoàn GD huyện chỉ đạo các xã, thị trấn. Hạn cuối nộp 17/9/2011.

 

Nơi nhận :                        TRƯỞNG PHÒNG 

-Sở GD-ĐT Sóc Trăng;                                                                             

-VP. Huyện ủy;                                                           

-VP.HĐND & UBND Huyện;                     

-Ban Tuyên giáo HU;

-LĐLĐ huyện;                                                                                     

-HT và Chủ tịch CĐCS -Thực hiện;

-Trường VNC và THSP-Thực hiện;       Quách Lai Thành

-Lưu PGD&ĐT.

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.112 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
@ 2011 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Đ/C: Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng. Email: administrator@pgdmyxuyen.edu.vn


Designed by H.K Vietnam Ltd.