Trang chính
Trang chủ Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Văn bản EMAIL
Tin tức » Kế hoạch 26.04.2018 22:21
 
Báo cáo công tác tháng 7
18.07.2011 16:41

Số: 53 /BC.PGD&ĐT
Mỹ Xuyên, ngày 15 tháng 7 năm 2011.

File đính kèm: Bao cao thang 7.

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7/2011

 

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Xuyên tổng hợp tình hình thực hiện công tác tháng 7/2011 như sau:

        II/ Những công tác đã thực hiện trong tháng:

         1- Công tác trọng tâm:

 - Củng cố chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, đẩy mạnh công tác chống mù chữ năm 2011.

- Thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          2- Tình hình thực hiện công tác cụ thể của từng bộ phận :

            * Bậc học Mầm non:

        - Chỉ đạo các trường Mầm non, Mẫu giáo lập danh sách cho trẻ 2-3 tuổi tiêm chủng viêm não Nhật Bản và nộp cho trạm y tế xã, thị trấn. 

        - Tổ chức tập huấn công tác điều tra phổ cập giáo dục mầm non trẻ mẫu giáo 5 tuổi (PCGDMNTNT) vào ngày 14/6/2011, có 56/56 đơn vị tham gia.

        - Đưa 10 giáo viên tập huấn kỹ năng sử dụng đàn Organ và 05 giáo viên dự tập huấn chương trình Kisdmart.

 

            * Cấp tiểu học: 

           - Đưa 01 chuyên viên Phòng GD&ĐT và 03 giáo viên dự lớp tập huấn chuyên đề về chuẩn bị Tiếng Việt và dạy học tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc Khmer, do Sở GD&ĐT tổ chức từ ngày 05/7 đến 07/7/2011, tại TP. Sóc Trăng.

         - Đưa 01 Chuyên viên Phòng GD&ĐT và 02 giáo viên dự lớp tập huấn chương trình đảm bảo chất lượng trường học, từ ngày 16 đến 22/6/2011, tại TP. Hồ  Chí Minh. 

         - Tiếp đoàn của Sở GD&ĐT đến kiểm tra công tác hè 2011 cấp tiểu học vào ngày 23/6/2011.        

            * Cấp THCS:

 - Chỉ đạo các trường THCS, THSP và THPT Văn Ngọc Chính lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2011-2012 (Theo hướng dẫn số : 51/HD.GD&ĐT, ngày 30/6/2011 của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Xuyên.  

 - 01 Phó Trưởng phòng GD&ĐT và 01 phó hiệu trưởng trường Văn Ngọc Chính dự tập huấn dạy hòa nhập học sinh khuyết tật ở cấp THCS và THPT (Giáo dục đặc biệt).       

         * Giáo dục thường xuyên:      

      - Tiếp tục vận động mở lớp XMC, phổ cập GDTH và phổ cập GDTHCS năm 2011 như sau:

      + Về CMC: Tiếp tục duy trì 13 lớp với 68 học viên, đạt 113,33%.

      + Về PCGDTH: Tiếp tục duy trì 28 lớp với 179 học sinh, đạt 89,50%.

      + Về PCGD.THCS: Huy động mở thêm 03 lớp ở trường THCS Hòa Tú 2. với 35 học sinh, nâng tổng số lên 20 lớp với 314 học sinh, đạt 104,67%.

  - Thu nhận và đăng nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên khóa ngày 02/6/2011 với 75 thí sinh đăng ký. Kết quả đỗ tốt nghiệp: 54/75, đạt tỷ lệ: 72,00%.

  - Tham mưu thành lập 03 Hội đồng xét tốt nghiệp bổ túc THCS (hệ phổ cập) cho 46 học sinh (THCS Tham Đôn; Thạnh Quới; Ngọc Đông).

 

    * Công tác thi đua:

            - Tổng hợp kết quả xét thi đua "Hai tốt" năm học 2010-2011 đối với cơ sở trường học như sau:

 * Tập thể:  + Tập thể LĐTT xuất sắc: 17

                   + Tập thể LĐ tiên tiến : 18

                   + Đơn vị xếp loại khá: 21

                   + Tổ tiên tiến xuất sắc: 56

                   + Tổ tiên tiến              : 101

 * Cá nhân: + Đề nghị Bằng khen của Thủ tướng CP: 05

                   + Đề nghị Chiến sĩ thi đua Tỉnh: 41 (CBQL: 16 và GV: 25).

                   + Đề nghị Bằng khen UBND Tỉnh: 42

                   + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 162

                   + Công nhận lao động tiên tiến: 1.017

            - Về học bổng: Xét và đề nghị 07 suất học bổng cho học sinh:

                   + 04 suất học bổng (02 suất tiểu học, 02 suất THCS) “Bệnh nhân nghèo” do Quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh.

                   + 02 suất học bổng Vinamilk.

                   + 02 suất học bổng "Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam" (1.000.000đ/suất).

                   + 01 suất học bổng Bảo Việt Nhân Thọ (ST) (700.000đ/suất).

 

                   3- Công tác tổng hợp, hành chánh quản trị:

            * Coâng taùc toå chöùc:

   - Thông báo và xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD & ĐT năm 2011.

   - Triển khai quyết định thuyên chuyển hè cho cán bộ, giáo viên.

   - Hướng dẫn thủ tục tách cấp cho 02 đơn vị Mẫu giáo Hòa Tú 1 và THPT Văn Ngọc Chính để thành lập trường Mầm non Họa Mi (xã Hòa Tú 1) và trường THCS Thạnh Phú (xã Thạnh Phú).

   - Lập thủ tục bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý một số đơn vị.

   - Tham mưu với Ban Tuyên giáo Huyện ủy ra kế hoạch liên tịch về việc mở lớp bồi dưỡng chính trị hè 2011 cho cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục và UBND huyện ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011.

   - Tổng hợp đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên cho 46 người (trong đó có 11 người nâng tỷ lệ thâm niêm vượt khung).

   - Nhận và phát giấy trúng tuyển của 22 học sinh được vào lớp 10 trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương năm học 2011-2012.

             - Theo dõi việc cài đặt và sử dụng chương trình V.EMIS của các đơn vị trường tiểu học và THCS (4 phân hệ).

            * Công tác tổng hợp:

           - Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 7/2011 gởi về Sở GD-ĐT, VP. Huyện ủy, văn phòng HĐND & UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy.

  *  Kế toán- Tài vụ,  Xây dựng cơ bản:

           - Lập đối chiếu dự toán kinh phí quí II/2011 với Kho bạc Nhà nước huyện.

           - Hoàn thành báo cáo quyết toán quí II/2011 với Phòng Tài chánh - Kế hoạch.

           - Lập hồ sơ hướng dẫn thử việc lần đầu (Rút dự toán trong tháng 7/2011).

           - Lập báo cáo dự kiến kinh phí chi lương, hoạt động 6 tháng cuối năm (Nộp ngày 11/7/2011) .

           - Theo dõi và hỗ trợ thực hiện phần mềm MISA ở một số đơn vị.

 - Nhận và phát sách giáo khoa, tập cho 17 học sinh là con thương binh, liệt sĩ.

 - Chỉ đạo các đơn vị lập danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo và danh sách học sinh thuộc diện hộ cận nghèo của đơn vị để cấp phát tập.

 - Mua sắm thiết bị trường học trang bị cho các trường MN, TH, THCS.

           - Thỏa thuận và chuyển nhượng được 10.500 m2 đất xây dựng trường tiểu học Thạnh Phú 1, trị giá 1.689.519.698 đ;  và 1.320 m2 đất xây dựng trường mẫu giáo Gia Hòa 2, trị giá 132 triệu đồng.

           - Giao mặt bằng cho đội thi công nâng cấp phòng học, làm hàng rào, nhà vệ sinh và láng sân trường ở các đơn vị (MG Bông Sen, MG Thạnh Quới, TH Mỹ Xuyên 1, TH Thạnh Phú 3 và TH Thạnh Quới 3).

          III/ Dự kiến kế hoạch hoạt động tháng tới:

         1- Tổ chức mở lớp bồi dưỡng năng lực xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

         2- Tổ chức kiểm tra kỹ thuật trường đạt chuẩn Tiểu học Thạnh Quới 3 (26/7/2011).

         3- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức mở lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 cho toàn ngành giáo dục huyện từ ngày 02/8 đến 05/8/2011 (02 đợt).

         4- Mở lớp tập huấn phương pháp dạy học tích cực và làm đồ dùng dạy học cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học, từ ngày 04/8 đến 06/8/2011.

         5- Chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện Quyết định số 567/QĐHC-CTUBND ngày 08/7/2011 của UBND Tỉnh ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2011-2012.     

         6- Xét tuyển và phân công giáo viên, nhân viên mới tuyển dụng.        

         7- Tiếp nhận và phân công giáo viên nới khác chuyển đến.

         8- Đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học.

         9- Lên kế hoạch mua ấn phẩm cho các đơn vị trường trực thuộc.

        10- Phân tập cho học sinh nghèo ở tiểu học và THCS.     

11- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2011-2012 (Dự kiến 19/8/2011).

                                                          KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                        P.TRƯỞNG PHÒNG

       Nơi nhận:                                                                                      

-Sôû GD-ÑT (Baùo caùo);                                                                      

-VP.HU. Myõ Xuyeân (Baùo caùo);

-TT.HÑND Huyeän (Baùo caùo);                                                            (Đã ký)

-TT.UBND Huyeän (Baùo caùo)

-Ban Tuyeân giaùo HU;                                                                 

-Löu PGD&ÑT huyện.                                                                 

                                                                                            VÕ VĂN MINH

 

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.112 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
@ 2011 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Đ/C: Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng. Email: administrator@pgdmyxuyen.edu.vn


Designed by H.K Vietnam Ltd.