Trang chính
Trang chủ Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Văn bản EMAIL
Văn bản 23.02.2018 19:05
Các Văn bản mới được cập nhật
Có file đính kèm Mã số: 0019 Ngày ban hành: 24.09.2015
CV 27 của CĐGD
V/v tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Cập nhật vào: 02:54 24.09.2015    Đã xem: 127    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0018 Ngày ban hành: 04.05.2015
VB thi đua
Tổng hợp các văn bản thi đua
Cập nhật vào: 08:40 04.05.2015    Đã xem: 323    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0017 Ngày ban hành: 25.03.2015
QĐ 12/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cập nhật vào: 11:19 09.04.2015    Đã xem: 311    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0016 Ngày ban hành: 28.02.2014
Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.
Cập nhật vào: 05:10 28.02.2014    Đã xem: 417    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0015 Ngày ban hành: 21.01.2014
CV 02/TB-UBND
V/v Treo cờ Tổ quốc nhân dịp ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Cập nhật vào: 06:09 23.01.2014    Đã xem: 380    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0014 Ngày ban hành: 10.12.2013
155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Cập nhật vào: 06:05 10.12.2013    Đã xem: 380    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0013 Ngày ban hành: 10.12.2013
153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013
Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
Cập nhật vào: 06:03 10.12.2013    Đã xem: 401    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0012 Ngày ban hành: 10.12.2013
05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013
Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
Cập nhật vào: 05:58 10.12.2013    Đã xem: 388    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0011 Ngày ban hành: 21.10.2013
Thông tư 08/2013/TT-BNV
Hướng dẫn thực hiện Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn
Cập nhật vào: 07:49 21.10.2013    Đã xem: 532    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0010 Ngày ban hành: 10.10.2013
QĐ 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013
Về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III ........
Cập nhật vào: 03:22 10.10.2013    Đã xem: 542    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0009 Ngày ban hành: 29.07.2013
1243/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 7 năm 2013
/v triển khai Nghị định quy định chi tiết Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá
Cập nhật vào: 06:47 01.08.2013    Đã xem: 447    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0008 Ngày ban hành: 08.05.2012
18/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012
V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.
Cập nhật vào: 10:06 08.05.2012    Đã xem: 724    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0007 Ngày ban hành: 05.02.2012
Hội khỏe Phù Đổng huyện 2012
Quyết định thành lập các tiểu ban của Hội khỏe Phù Đổng huyện Mỹ Xuyên 2012
Cập nhật vào: 09:23 07.02.2012    Đã xem: 773    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0006 Ngày ban hành: 11.12.2011
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT NGÀY 12/12/2011
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại
Cập nhật vào: 07:38 22.12.2011    Đã xem: 875    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0005 Ngày ban hành: 13.12.2011
Công văn số 8382/BGDDT-GDTrH NGÀY 14/12/2011
V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012
Cập nhật vào: 07:36 22.12.2011    Đã xem: 821    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0004 Ngày ban hành: 21.12.2011
Công văn số 2545/SGDĐT-GDTrH ngày 22/12/2011
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012
Cập nhật vào: 07:34 22.12.2011    Đã xem: 816    Xem chi tiết

Không có file đính kèm Mã số: 0003 Ngày ban hành: 20.10.2011
Số 2085/SGDĐT-GDTrH
Thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Cập nhật vào: 03:51 21.10.2011    Đã xem: 788    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0002 Ngày ban hành: 20.10.2011
Công văn số 2084/SGDĐT-GDTrH
V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Chính phủ.
Cập nhật vào: 03:38 21.10.2011    Đã xem: 828    Xem chi tiết

Có file đính kèm Mã số: 0001 Ngày ban hành: 03.07.2011
Phụ cấp thâm niên
Cập nhật vào: 05:44 13.07.2011    Đã xem: 1266    Xem chi tiết

Lọc Văn bản theo :


Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.067 giây. Số lần truy cập CSDL: 8
@ 2011 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Đ/C: Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng. Email: administrator@pgdmyxuyen.edu.vn


Designed by H.K Vietnam Ltd.