Thứ sáu, 03/12/2021 - 01:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
 • Liêu Minh Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0909.230335
  • Email:
   lieuminhman.pmx@soctrang.edu.vn
 • Lý Dần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0985.772074
  • Email:
   lydan.pmx@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0918.529542
  • Email:
   nguyenthibichloan.pmx@soctrang.edu.vn