Thứ bảy, 27/02/2021 - 00:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Võ Thị Huỳnh Anh
Phó Trưởng phòng Võ Thị Huỳnh Anh
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Hóa học
Thuộc về bộ phận Ban Lãnh đạo
Điện thoại 0907.693369
Email huynhanh.prof@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách