Saturday, 27/02/2021 - 01:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Tiêu Thị Duyên
Kế toán Tiêu Thị Duyên
Giới tính Nữ
Trình độ TC Kế toán - ĐH Luật
Thuộc về bộ phận Tổ Tổng hợp - HCQT
Điện thoại 0984.838078
Email duyenmxpgd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách