Saturday, 27/02/2021 - 01:01|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Tăng Ngọc Châu
Phó Trưởng phòng Tăng Ngọc Châu
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân GD Tiểu học
Thuộc về bộ phận Ban Lãnh đạo
Điện thoại 0918.259044
Email ngocchautang@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách