Thursday, 20/02/2020 - 19:32|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Xuân Hương
Trưởng phòng Nguyễn Thị Xuân Hương
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ QLGD
Thuộc về bộ phận Ban Lãnh đạo
Điện thoại 0945.158515
Email xuanhuongmx@gmail.com
Mạng xã hội