Saturday, 27/02/2021 - 01:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Loan
Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Loan
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân GD Chính trị
Thuộc về bộ phận Tổ Nghiệp vụ
Điện thoại 0918.529542
Email nguyenthibichloan.pmx@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách