Sunday, 07/06/2020 - 12:01|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Lý Dần
Chuyên viên Lý Dần
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân GD Tiểu học
Thuộc về bộ phận Tổ Nghiệp vụ
Điện thoại 0985.772074
Email lydan.pmx@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách