Saturday, 27/02/2021 - 01:35|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Liêu Minh Mẫn
Chuyên viên Liêu Minh Mẫn
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Quản lý GD
Thuộc về bộ phận Tổ Nghiệp vụ
Điện thoại 0909.230335
Email lieuminhman.pmx@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách