Thứ bảy, 27/02/2021 - 01:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Thông tin chi tiết:
Đặng Hùng Sơn
Cán sự Đặng Hùng Sơn
Giới tính Nam
Trình độ CĐSP Âm nhạc
Thuộc về bộ phận Tổ Tổng hợp - HCQT
Điện thoại 0919.703005
Email danghungson1963@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách