Thursday, 30/06/2022 - 20:50|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
 • La Nguyễn Ngọc Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989949339
  • Email:
   lathanhngoc577@gmail.com
 • Tăng Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918.259044
  • Email:
   ngocchautang@gmail.com