Saturday, 02/12/2023 - 22:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
29/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên

Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực