Thursday, 30/06/2022 - 20:03|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN
Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên

Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực